در حال نمایش یک نتیجه

فولادهای ابزاری گرم کار

فولادگرم کار با شماره استاندارد1.2367 برای ساخت قالبهای اهنگری تحت شرایط حاد و قالبهای اکستروژن فولاد گرم کار با شماره